Добре дошли в сайта на Бургаска Морска Асоциация!

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
прочети повече »

Решения на Общото събрание на БМА от 20.11.2012 г.

Вт., 22/11/2012 - 14:42

На 20.11.2012 г., в Заседателната зала на „Пристанище Бургас” ЕАД, се състоя извънредно Общо събрание на членовете на Бургаска Морска Асоциация. То протече при следния предварително обявен дневен ред:

1. Приемане на нови членове.
2. Разглеждане на предложение за участие на БМА в учредяването на Морски туристически клъстер „Синият път” в Бургас
3. Определяне на представител на БМА в учредителното събрание
4. Разни.
По точка 1 от дневния ред бяха приети следните нови членове на БМА:

Морската и речната индустрии - едни от основните национални икономически приоритети на Р.България

Вт., 06/11/2012 - 12:04

Покана за Общо събрание на БМА - 20.11.2012 г.

Пон., 22/10/2012 - 09:32

НА  ВНИМАНИЕТО  НА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  Б М А

 

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.11.2012 г. от 17.00 ч. в залата на Пристанище Бургас - гр. Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Разглеждане на предложение за участие на БМА в учредяването на Морски туристически клъстер „Синият път” в Бургас;

Програма на БМА за отбелязване на 20 май - Европейски ден на морето

Ср., 16/05/2012 - 13:22

 БУРГАСКА МОРСКА АСОЦИАЦИЯ  И  ОБЩИНА БУРГАС

ПО СЛУЧАЙ 20 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО

ВИ КАНЯТ НА   

 

Проведе се годишното Общо събрание на БМА

Ср., 16/05/2012 - 12:42

На 25.04.2012 г., в Културен център "Морско казино" се състоя годишно отчетно Общо събрание на Бургаска Морска Асоциация, при предварително обявения в Държавен вестник Дневен ред. Събранието взе с единодушие следните решения:

- ОС прие отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на БМА през 2011 г.

- ОС прие годишния финансов отчет на БМА за 2011 г.

- ОС освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им през 2011 г.

Покана за Общо събрание на БМА - 25.04.2012 г.

Пон., 26/03/2012 - 08:59

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.04.2012 г. от 17.00 ч. в Културен център „Морско казино” – гр. Бургас, Приморски парк, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове;
2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2011 г.;
3. Финансов отчет за 2011 г.;
4. Определяне размера на членския внос за 2012 г.;

Проект на НАРЕДБА № 6 за компетентност на морските лица в Република България

Вт., 26/01/2012 - 17:44

НА ВНИМАНИЕТО НА

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БМА

 

Информираме Ви, че на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е публикуван за обществено обсъждане Проект на нова Наредба №6. Ето част от мотивите на работната група, които са препечатани от сайта на МТИТС:

Морската и речната индустрии - едни от основните национални икономически приоритети на Р.България

Пон., 05/12/2011 - 13:49

На 4-5 ноември 2011 г. в гр. Русе се проведе Втори национален форум, посветен на състоянието и проблемите на морската и речната индустрии у нас. Организатори на срещата бяха Българска Морска Камара и Българска Дунавска Камара, с подкрепата и участието на БМА, БАКБА, БАМК, НТС - Варна, БНАКК, Морски клъстър - България и Фондация "Морски съдби".

Black Sea Maritime and Ports Conference

Ср., 12/10/2011 - 15:06

Състоя се годишното отчетно Общо събрание на БМА

Пет., 08/04/2011 - 14:08