Резултати от дарителската кампания в помощ на православен храм "Свети Николай" в кв. Меден рудник, Бургас

На 27.12.2012 г. приключи дарителската кампания за набиране на финасови средства в помощ доизграждането на православен храм "Свети Николай" в бургаския квартал "Меден рудник", чийто инициатор бе Бургаска Морска Асоциация. Събрани бяха 4300.00 лв., които съгласно решение на Общото събрание на БМА, на 28.12.2012 г. преведохме по сметката на Църковното настоятелство на храма.

На благородната инициатива откликнаха следните лица:

Бургаска Морска Асоциация

Фондация "България 94" - София

Петър Апостолов Апостолов

Хари Хованес Шахинян

Павел Георгиев Павлов

Иван Петков Колев

Илия Ангелов Раев

"Пристанище Бургас" ЕАД