Обществено обсъждане в Бургас на ЗИД на ЗМПВВППРБ

На 10.12.2012 г. в Бургас се проведе обществена дискусия относно проекта за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), касаещ главно разширението и модернизацията на българските пристанища. Инициирана от парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, в лицето на нейния председател г-н Иван Вълков, дискусията премина при засилено участие от страна на политици, представители на местната и държавната власт, на морския бизнес, отразена бе от регионалните медии. Присъстваха областният управител на Бургаска област Константин Гребенаров и зам. областният управител Севдалина Турманова, кметовете на Черноморските общини от Бургаска област, народни представители от Бургаски избирателен район, Зам.-председателят на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура” Владимир Тодоров, представители на ИА „Морска администрация”.

Освен Председателят на УС к.д.п. Живко Петров, от страна на Бургаска Морска Асоциация участие в кръглата маса взеха и изказаха становища още Диян Димов – изп. директор на „Престанище Бургас” ЕАД, к.д.п. Жорж Дерелиев - изп. директор на „БМФ Порт Бургас” ЕАД, инж. Веселин Статев – изп. директор на КРЗ „Порт Бургас” АД, Николай Филипов – „Сий шипинг” ООД и Павел Маринов – председател на УС на Институт за регионални стратегии – Бургас. Становището на БМА е официално депозирано в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на Народното събрание.