БМА се присъедини към Меморандум за партньорство в областта на развитието на морското образование в Бургас

На 31 март 2021 г. в Бургас бе подписан Меморандум за партньорство в областта на развитието на морското образование в града ни. Той е плод на интереса на организации и експерти от регионално и национално ниво  за осъществяване на иницииращи действия, координация и сътрудничество с цел развитие на морското образование и създаване на Професионален морски колеж в Бургас.

Меморандумът се подписа между:  СНЦ Клуб по спортен риболов „Гларус“, Пристанище Бургас ЕАД, Южно-български морски образователен център ЕООД, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола”, СНЦ „Черноморски институт”, Община Бургас и Бургаска Морска Асоциация. Инициативата е подкрепена и от експерти от високо национално и международно ниво: к.д.п. Александър Александров – Морски посланик на добра воля на Международната морска организация и магистър по Морско образование от Световния морски университет в Малмьо /Швеция/, к.д.п. Ивайло Пасков – член на УС на Българска асоциация на морските капитани, ПБМФ ЕАД и к.д.п. Александър Илиев - член на УС на БМА.

Към Меморандума могат да се присъединяват и други институции, експерти и специалисти, имащи правомощия и компетенции по решаване на определени морски въпроси.

Пълният текст на Меморандума може да се види тук.