Учебен център - НСБС организира курс "Митническо представителство"

На вниманието на всички

заинтересовани членове на БМА

 

Учебният център към Националното сдружение на българските спедитори  /НСБС/ организира 

Курс за придобиване на професионална квалификация по

"МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО"

Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

част от професия "Спедитор-логистик" 

Съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET

Знаете ли, че ако кандидатствате да получите статус на одобрен икономически оператор (ОИО) или кандидатствате за всички видове опростени митнически процедури, един от показателите е доказване на професионална компетентност на вашите служители?

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с внос, износ и митническо представителство. 

Формат на обучение: присъствено (4 дни лекции) и дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE ). 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. 

ПРОГРАМА И ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

Курсът ще се проведе от 29.11. до 02.12.2017 в гр. Варна
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – дo запълване на група от 20 курсиста