Създадена е работна група към Консултативния съвет по воден транспорт

Със заповед № РД-08-44 от 28 януари 2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, към Консултативния съвет по въпросите на водния транспорт е назначена Работна група със задача: в срок до 31 март 2011 г. да се извърши сравнителен анализ на предимствата и слабите места на българските пристанища и чужди пристанища с оглед оценка на тяхната конкурентноспособност.

Съгласно решение на Управителния съвет на БМА, Асоциацията се представлява в работната група от члена на УС к.д.п. Жорж Дерелиев.

Първото заседание се проведе на 04.02.2011 г. в гр. Бургас, залата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.