Структура

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

Върховен орган на БМА е общото събрание / ОС /.
Управителен орган на БМА е управителният съвет / УС /.
Контролен съвет / КС /.
Постоянните и временните комисии, които Управителния съвет определя според нуждите на своята дейност.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Инж. Пламен Русев - Председател

 К.д.п. инж. Александър Илиев

 Г-н Димитър Кимрянов

 К.д.п. инж. Жорж Дерелиев

 К.д.п. инж. Георги Събев

                       

 

КОНРОЛЕН СЪВЕТ

Инж. Аргир Бояджиев

Г-н Диян Димов

К.д.п. инж. Ивайло Пасков