Състоя се годишното отчетно Общо събрание на БМА

На 30 март 2011 г. се проведе редовно годишно Общо събрание (ОС) на членовете на Бургаска Морска Асоциация (БМА). Специални гости на събранието бяха: к.д.п. инж. Богдан Богданов – Председател на УС на Българска морска камара и к.д.п. инж. Младен Михайлов – член на Българска морска камара, на Българската асоциация на корабните брокери и агенти, на Българската асоциация на морските капитани и на Асоциацията на възпитаниците на морско училище. Гостите благодариха за поканата да присъстват и използваха повода да изразят желанието на БМК двете ни организации да се обединят в интерес на морския бизнес и в името на общата кауза.
Събранието се председателстваше от члена на УС на БМА г-н Пламен Русев и премина по предварително обявения и обнародван в Държавен вестник бр.10/ 01.02.2011 г. Дневен ред.
БМА се увеличи с 3 нови юридически члена: Лукойл - България Бункер ЕООД, Палмали ГХВА АД – клон България и Сий шипинг ЕООД.
С единодушие бяха взети следните решения:
- ОС на БМА прие отчета на УС за дейността за 2010 г.
- ОС на БМА прие финансовия отчет на БМА за 2010 г
- ОС на БМА определи размера на членския внос за 2011 г., както следва: за физически членове – 80 лв., за юридически лица с нестопанска цел – 200 лв., а за търговски дружества – 500 лв.
- ОС на Бургаска Морска Асоциация освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за дейността им за 2010 г.
- ОС на БМА прие проекта на бюджет на БМА за 2011 г
- ОС на БМА прие предложения проект на план за дейността  на БМА за 2011 г.
- ОС обсъди и прие Декларация от членовете на БМА до Министър Александър Цветков, с копие до инж. Иван Вълков – Председател на постоянната комисия по транспорт в 41-то НС, изразяваща несъгласието на БМА с готвената промяна на статута на БМКЦ ЕАД.
- ОС реши БМА да подкрепи принципно Община Бургас, като застане зад идеята за изграждане на „Логистичен и индустриален парк – Бургас”. / Вж Становището /
След изчерпване на деловата част събранието бе закрито и присъстващите членове се отдадоха на свободни разговори на чаша вино и мезета.