Споразумение за сътрудничество между БсТПП и БМА

На 03.02.2016 г. Бургаска търговско-промишлена палата (БсТПП) и Бургаска морска асоциация (БМА) подписаха Споразумение за сътрудничество, чията основна цел е координация, сътрудничество и съвместни действия, насърчаване на активността на членовете на двете организации и засилване на приноса им към регионалното развитие, ролята на бизнеса и образованието, и по-пълноценно прилагане на европейските практики, европейско законодателство, и управление на европроекти. Начертани бяха основните насоки и форми за постигане на целите.

Пълен текст на споразумението.