Силни региони за силна икономика

Председателят на БМА инж. Пламен Русев взе участие в Националния икономически форум под мотото "Силни региони за силна икономика", който се проведе в Бургас, Културен център "Морско казино" на 25 май 2017 г. Организатори са списание „Бизнес Клуб”, в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата, Бургаската търговско-промишлени палата и други организации.

Форумът е под егидата на 20 големи общини от страната, които са включени в програмата за провеждането му, като целта му е да съдейства за засилване на взаимодействието и съвместната работа между бизнеса, местните власти, държавната администрация, научните среди, банки и др. Събитието премина под формата на няколко панела, които включваха теми свързани с:

- състоянието на регионите и възможности за развитие на местния бизнес;

- европейските инвестици в подкрепа на българския бизнес;

- възможности за финансиране и подобряване на бизнеса чрез финансовите инструменти и програми на ЕК;

- актуални дейности за МСП;

- връзката на науката и образванието с бизнеса;

- иновации и оптимизация;

- дейността на Арбитражия съд при БТПП и др.