Решения на Общото събрание от 25.04.2018 г.

На 25 април 2018 г. БМА проведе годишно Общо отчетно-изборно събрание. С единодушие бяха приети: Отчета на УС за дейността през 2017 г., Финансовия отчет за 2017 г., както и План за дейността на Асоциацията през 2018 г. и Бюджет за 2018 г.

Решено бе Управителният съвет да се състои от 7 членове, вместо от 9. За нов мандат от 4 години бе преизбран Председателят инж. Пламен Русев. В състава на управителния орган влизат още: кап.инж.ик. Венелин Тодоров, г-н Димитър Кимрянов, к.д.п. инж. Жорж Дерелиев, К.д.п. инж. Станимир Николов, К.д.п. инж. Александър Илиев и Инж. Хари Шахинян.

Дългогодишните членове на Управителния съвет инж. Аргир Бояджиев, инж. Панайот Жечков и г-жа Кристина Стаева - Василева са новите членове на Контролния съвет.

Предстои пререгистрацията на БМА в Търговския регистър и вписването на промените в УС.