Национален форум за морската и речна индустрия - 04 ноември 2010 г., Варна

На 04 ноември 2010 г. във Варна се проведе национален форум под надслов „Морската и речната индустрия – един от основните национални икономически приоритети на България”. Инициатори бяха: Българска асоциация на морските капитани, Фондация „Морски съдби” и Клуб на корабните механици, като форумът бе подкрепен от множество морски неправителствени организации от Варна, Бургас, Русе и София, както и от академичната общност. Тяхни представители (в това число и на БМА) бяха включени в организационния комитет. 

Изнесени бяха множество доклади и изказвания по редица тематични направления, като: морско и речно законодателство - международно, на ЕС и национално; морско и речно финансиране и застраховане; корабостроене и кораборемонт; корабоплаване - собственост, управление и експлоатация, снабдяване, кадрова политика; пристанища - собственост, поддържане и развитие, експлоатация, дейности (пилотаж, буксиране); морска образователна система - структура, ефективност на морските учебни заведения; морска история и култура; иновации - научни изследвания; екология - опазване на околната среда; ролята на Президентството, изпълнителната власт, съдебната власт и неправителствения сектор за определяне на националната морска и речна политика, стратегия, задачи и методи за реализацията им. Форумът бе съпътстван от фотоизложба под надслов "Морската и речна индустрия на България - начало и развитие", осъществена от Военно-историческия музей.

БМА се представи с доклад на тема „Морската индустрия в Бургас и Бургаска област”, изготвен и изнесен от к.д.п. Живко Петров.

Участвалите браншови организации приеха Декларация на форума.