Морската и речната индустрии - едни от основните национални икономически приоритети на Р.България

На 4-5 ноември 2011 г. в гр. Русе се проведе Втори национален форум, посветен на състоянието и проблемите на морската и речната индустрии у нас. Организатори на срещата бяха Българска Морска Камара и Българска Дунавска Камара, с подкрепата и участието на БМА, БАКБА, БАМК, НТС - Варна, БНАКК, Морски клъстър - България и Фондация "Морски съдби".

БМА се представи с доклад на тема "Пристанищен район Бургас - възможности за развитие и взаимодействие между държавни структури, концесионери на терминали и частни пристанища".