Морската и речната индустрии - едни от основните национални икономически приоритети на Р.България

На 01-02 ноември 2012 г. в Културен център „Морско казино” в Бургас, при засилен интерес се проведе Трети национален форум „Морската и речната индустрии – едни от основните национални икономически приоритети на Република България”. Бургаска Морска Асоциация бе съорганизатор на проявата заедно с Българска Морска Камара (БМК) и Морски клъстър България (МКБ). Форумът бе уважен от зам.-областния управител на Бургаска област г-н Атанас Терзиев, зам.-областния управител на област Русе д-р Андриан Райков, зам.-кмета по бюджет, финанси, икономика и стопански дейност на Община Бургас г-н Красимир Стойчев, изп. директор на ИА „Морска администрация” к.д.п. Сергей Църнаклийски, г-н Георги Петков – директор на Центъра за насърчаване на интермодалните и морските превози на къси разстояния, Комодор Митко Петев - командир на Военноморска база Бургас. Присъстваха десетки членове на БМА и БМК, представители на Българска Дунавска камара – Русе, Българска асоциация на морските капитани (БАМК) – Варна, Български морски квалификационен център (БМКЦ), ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, Български моряшки професионален съюз, Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт, Научно-технически съюзи – Варна, както и участници от Видин и Лом.

През първия ден бяха изнесени следните доклади, които провокираха присъстващите към много изказвания:

„Състояние на морската и речната индустрия на Р.България и перспективи за развитие в контекста на Интегрираната морска политика” – докладчик к.д.п. Богдан Богданов, председател на БМК

„Състояние, перспективи и предизвикателства пред морското образование” – доклад на кап. І ранг, проф. Боян Медникаров, ВВМУ

„Промени в конвенцията STCW от 2010 г. /Манила/ и проблемите в българската морска квалификация” – доклад на Огнян Савов, БМКЦ

„Проблеми на българските моряци в изучаването и поддържането на морския английски език” – Калина Иванова, БМКЦ

„Предложения /де леге ференда/ относно: Ревизия на конвенцията за режима на корабоплаването по р. Дунав” – доклад на д-р Сибила Симеонова – Българска Дунавска Камара, представен от Александър Маринков – секретар на БДК

„Проблеми свързани с прилагане на морското трудово законодателство в България” – доклад на Иван Велков, председател на Българския моряшки професионален съюз

 

Бургаска Морска Асоциация се представи със следните два доклада:

„Взаимодействие между пристанищните власти, оператори и концесионери в пристанищата за обществен транспорт от национално значение” – к.д.п. Жорж Дерелиев, изп. директор на БМФ „Порт Бургас, член на УС на БМА

„Крайбрежно пасажерско корабоплаване и туристически атракции на море” – к.д.п. Живко Петров, директор на Д „Морска администрация” Бургас, преседател на БМА

 

02 ноевмри бе Ден на Морски клъстър България (МКБ). Той започна с презентация на международния експерт по развитие на клъстери г-н Джон Мъри, на тема „Практически действия, които водят до положителна промяна – Европейска инициатива Отлични клъстери”. След това председателят на УС на МКБ Илзе Атанасова представи МКБ като обединение за иновации, конкурентноспособност и устойчиво развитие на българската морска индустрия в международна среда. В края на деня Катя Андонова, представител на ИАРА, запозна участниците с „ОП Европейски фонд по Рибарство – възможности”.