ИК “Морски свят” - Варна

Атанас Панайотов - Управител и гл. редактор

бул. "Съборни" №25, ПК 86, Варна 9000

тел 052/  612 669, факс  052/ 620 928

e-mails:  morski_vestnik [at] abv [dot] bg  ;  morski_vestnik [at] yahoo [dot] com