Годишно Общо събрание на БМА и отбелязване на 20-годишния юбилей

На 27 май 2015 г. се проведе годишно отчетно Общо събрание на Бургаска морска асоциация. Приети бяха Отчет на Управителния съвет за дейността през 2014 г., Годишен финансов отчет за 2014 г., както и План за дейността през 2015 г. и бюджет 2015 г.

Морски клуб "Маяк" към СОСРЗ - Бургас бе приет за колективен член на БМА.

По случай 20 години от учредяването на БМА Председателят на УС инж. Пламен Русев връчи юбилейни плакети на 28 юридически и физически членове с принос в развитието и утвърждаването на асоциацията, както и на Българска морска камара за дългогодишното ползотворно сътрудничество.