Флотилия бойни и спомагателни кораби - ВМС

Флотилен адмирал Велко Велков – Командир

Бургас 8140, Военно формирование 54950 - Бургас

Централа -  056/859 022,  факс 056/859 100

Личен състав - 056/859 005

Връзки с обществеността - 056/859 032

e-mail: atia_press [at] abv [dot] bg  и  office_flotilla [at] armf [dot] bg