Членство

Членуването в БМА е доброволно. Член на БМА може да бъде всяко юридическо или физическо лице, развиващo дейност в областта на морската индустрия, на търговското корабоплаване и съпътстващите го дейности, на яхтинга, морския спорт и туризъм. Членовете на асоциацията трябва да се ползват с доверие и авторитет в средите, където упражняват своята дейност.

Членството се придобива с решение на Общото събрание. Всеки кандитат за член подава писмено заявление до управителния съвет на БМА, като декларира, че е запознат с устава на асоциацията и е съгласен да изпълнява неговите разпоредби. Кандидатурата на всеки кандидат за член трябва да е подкрепена с писмени препоръки от двама члена на асоциацията.
Желаещите да станат членове на БМА могат да изтеглят съответната бланка с примерен текст, според вида на членството – физическо или юридическо:

Заявление за членство – физическо лице.
Заявление за членство – юридическо лице.

Попълненото заявление се подава в офиса на БМА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1 или скенирано се изпраща на електронния адрес на асоциацията: bmassociation [at] mbox [dot] contact [dot] bg

При въпроси не се колебайте да позвъните на телефоните на БМА: 056 844 744 и 0878 995581.