БМА с нов председател

На 10.09.2014 г. членовете на БМА проведоха Общо събрание, на което официално приеха оставката и освободиха к.д.п. Живко Петров от поста Председател и от Управителния съвет на сдружението. На овакантеното място в Управителния съвет бе избран к.д.п. Станимир Милчев Николов. За Председател на УС бяха издигнати 2 кандидатури - на инж. Пламен Русев и на инж. Панайот Жечков. При тайно гласуване, с мнозинство на гласовете, събранието избра за нов Председател на БМА инж. Пламен Атанасов Русев.

Приети бяха 5 нови члена в Асоциацията:

- "Корабостроителница Бургас" ЕООД

- "Крисмаре МС" ЕООД

- Карамфилка Апостолова Апостолова

- Наско Николов Драков

- Димитър Георгиев Димитров