31 октомври - Международен ден на Черно море

31 октомври е обявен за Ден на Черно море. На този ден през 1996 г. в Истанбул министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна подписват Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в Черноморския регион.