Добре дошли в сайта на Бургаска Морска Асоциация!

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
прочети повече »

Покана за годишно отчетно Общо събрание - 07 юни 2023 г.

Пет., 05/05/2023 - 10:16

Изх. № 23-225/ 04.05.2023 г.                                                             

Покана за Общо отчетно-изборно събрание - 17.05.2022 г.

Вт., 14/04/2022 - 08:53

Изх. № 22-223/14.04.2022 г.

ДО                                                                                                   
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

Покана за Общо събрание - 24.06.2021 г.

Пет., 14/05/2021 - 11:36

До

членовете на БМА

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2020 г.;

3. Финансов отчет за 2020 г.;

БМА се присъедини към Меморандум за партньорство в областта на развитието на морското образование в Бургас

Пет., 02/04/2021 - 11:08

На 31 март 2021 г. в Бургас бе подписан Меморандум за партньорство в областта на развитието на морското образование в града ни. Той е плод на интереса на организации и експерти от регионално и национално ниво  за осъществяване на иницииращи действия, координация и сътрудничество с цел развитие на морското образование и създаване на Професионален морски колеж в Бургас.

Покана за Общо събрание - 16.09.2020 г.

Пет., 07/08/2020 - 10:22

Изх. № 20-218/ 07.08.2020 г.

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ   НА

БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 16.09.2020 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

Покана за Общо събрание - 10.04.2019 г.

Ср., 06/03/2019 - 10:05

ДО                                                                                                 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Пет., 14/12/2018 - 10:40

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Покана за Общо събрание - 10 октомври 2018 г.

Пет., 07/09/2018 - 12:11

ИЗХ. № 18-208/ 07.09.2018                                         

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ   НА

БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Решения на Общото събрание от 25.04.2018 г.

Ср., 02/05/2018 - 10:18

На 25 април 2018 г. БМА проведе годишно Общо отчетно-изборно събрание. С единодушие бяха приети: Отчета на УС за дейността през 2017 г., Финансовия отчет за 2017 г., както и План за дейността на Асоциацията през 2018 г. и Бюджет за 2018 г.

Покана за годишно Общо отчетно-изборно събрание - 25 април 2018 г.

Пет., 23/03/2018 - 13:21

                                                                     

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ   НА   Б М А

 

Уважаеми Дами и Господа,