Добре дошли в сайта на Бургаска Морска Асоциация!

Бургаска Морска Асоциация (БМА) е учредена през 1995 г. със седалище в град Бургас. Тя е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.
прочети повече »

Покана за годишно Общо събрание - 18 май 2017 г.

Вт., 18/04/2017 - 11:31

ДО                                                                                    

ЧЛЕНОВЕТЕ   НА

БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

Покана за Общо събрание на БМА - 18.05.2016 г.

Пон., 18/04/2016 - 13:13

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ   НА

БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Бургаска Морска Асоциация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава на БМА, свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 18.05.2016 г. от 17.00 ч. в Залата на Пристанище Бургас – гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг” №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове;

2. Отчет на Управителния съвет за дейността за 2015 г.;

Споразумение за сътрудничество между БсТПП и БМА

Вт., 16/02/2016 - 12:19

На 03.02.2016 г. Бургаска търговско-промишлена палата (БсТПП) и Бургаска морска асоциация (БМА) подписаха Споразумение за сътрудничество, чията основна цел е координация, сътрудничество и съвместни действия, насърчаване на активността на членовете на двете организации и засилване на приноса им към регионалното развитие, ролята на бизнеса и образованието, и по-пълноценно прилагане на европейските практики, европейско законодателство, и управление на европроекти. Начертани бяха основните насоки и форми за постигане на целите.

Годишно Общо събрание на БМА и отбелязване на 20-годишния юбилей

Ср., 03/06/2015 - 10:45

На 27 май 2015 г. се проведе годишно отчетно Общо събрание на Бургаска морска асоциация. Приети бяха Отчет на Управителния съвет за дейността през 2014 г., Годишен финансов отчет за 2014 г., както и План за дейността през 2015 г. и бюджет 2015 г.

Морски клуб "Маяк" към СОСРЗ - Бургас бе приет за колективен член на БМА.

Покана за Общо събрание на БМА - 27.05.2015 г.

Вт., 28/04/2015 - 10:32

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми Дами и Господа,

БМА с нов председател

Ср., 17/09/2014 - 13:15

На 10.09.2014 г. членовете на БМА проведоха Общо събрание, на което официално приеха оставката и освободиха к.д.п. Живко Петров от поста Председател и от Управителния съвет на сдружението. На овакантеното място в Управителния съвет бе избран к.д.п. Станимир Милчев Николов. За Председател на УС бяха издигнати 2 кандидатури - на инж. Пламен Русев и на инж. Панайот Жечков. При тайно гласуване, с мнозинство на гласовете, събранието избра за нов Председател на БМА инж. Пламен Атанасов Русев.

Приети бяха 5 нови члена в Асоциацията:

Покана за Общо събрание на БМА - 10.09.2014 г.

Пет., 08/08/2014 - 09:24

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Покана за Общо събрание на БМА - 26.03.2014 г.

Ср., 26/02/2014 - 11:01

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ

 

Уважаеми Дами и Господа,

Решения на Общото отчетно-изборно събрание на БМА от 15.05.2013 г.

Вт., 30/05/2013 - 11:21

Покана за Общо събрание на БМА - 15.05.2013 г.

Вт., 16/04/2013 - 11:07

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ   НА
БУРГАСКА  МОРСКА  АСОЦИАЦИЯ